The ABC(H) of CVD in Wales: An update for Primary Care

The ABC(H) of CVD in Wales: An update for Primary Care

Y ABC(H) o CVD yng Nghymru: diweddariad ar gyfer gofal sylfaenol

Wednesday, 26th April 2023

Leonardo Hotel (Formerly Jurys Inn), Cardiff

Dydd Mercher, 26 Ebrill 2023

Gwesty Leonardo (Tafarn y Jurys gynt), Caerdydd

READ MORE